Hoe kunt u helpen?

Met een kleine maandelijkse gift van 5 euro, of een jaarlijkse gift van 60 euro kunt u ons helpen. Ook elke eenmalige gift is welkom! Doet u ook mee?

Vanuit Nederland

  • via een eenmalige of periodieke overschrijving op bankrekening NL45INGB0002712591 van Stichting SSBG
  • een machtiging voor periodieke overschrijving
  • met iDeal [module nog toevoegen]

Stichting SSBG heeft ANBI-status, dus zijn uw giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting in Nederland.

Met uw gift maakt u Christelijk onderwijs in België voor meer kinderen mogelijk.