Doneren kan via overschrijving op:  

 • IBAN: NL45INGB0002712591
 • BIC: INGBNL2A

De Belastingdienst heeft stichting Steun School met de Bijbel te Genk en omstreken (SSBG) aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan SSBG aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Stichting Steun School met de Bijbel te Genk e.o. (SSBG)

 • KvK, Enschede, Nr. 41150427
 • RSIN (fiscaal nummer): 816142014

 • Adres: Mr. van Hasseltlaan 5, 7316 DG Apeldoorn
 • Telefoon: 055-522.3341
 • Websitewww.stichting-ssbg.nl

 • Banknummer: NL45INGB0002712591

 • Bestuur: J.H. Terwel (vz.), Bas Pellikaan (secr.), J.Stolk (penningm.), W.G. Terwel-Boom
  Bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.