Over ons

De stichting Steunfonds Scholen met de Bijbel in België (SSBG) is opgericht op 10 mei 1972 om de nieuwbouw van de school met de Bijbel in Genk te kunnen financieren. In België is het Vlaamse onderwijslandschap grotendeels opgedeeld in 2 grote groepen nl. de overheidsscholen en de vrije scholen. Het overheidsnet krijgt 100 % financiering voor al haar bouw- en verbouwprojecten. Het vrije net ontvangt hiervoor slechts 70%.
Het restant zal door eigen middelen en giften moeten worden opgebracht. De scholen met de Bijbel in Vlaanderen behoren tot het vrije net en vormen samen een door de Vlaamse overheid erkende scholengemeenschap, vertegenwoordigd naar de overheid door de koepel IPCO.


De doelstelling van onze stichting is daarom dan ook uitgebreid ten behoeve van alle scholen van de scholengemeenschap. De scholen hebben wat de investering in gebouwen betreft nog steeds behoefte aan ondersteuning.


2 keer per jaar verstrekken wij aan onze sponsors het kwartaalblad ‘Basis’ up-to-date informatie over de scholen. U blijft zo betrokken bij dit mooie werk van evangelisatie bij onze zuiderburen. U kunt zich aanmelden om dit blad te ontvangen via de contactpagina.