De stichting SSBG steunt Protestants-Evangelische basisscholen in Vlaanderen. Inmiddels zijn er tien basisscholen plus één school voor speciaal onderwijs. De scholen liggen in geheel Vlaanderen verspreid van Genk, Lommel en Bilzen in het oosten naar Mechelen, Aarschot, Brussel en Antwerpen, in het midden tot Gent en twee in Kortrijk in het westen.

De school Mijn Oogappel in Kortrijk huisvest 2 afdelingen: een afdeling voor speciaal onderwijs en een afdeling voor gewoon basisonderwijs.

De scholen vormen samen een scholengemeenschap met ca.1200 leerlingen (tussen 2,5 en 13 jaar).

Het overheidsnet krijgt 100 % financiering voor al haar bouw- en verbouwprojecten. Het vrije net waar onze scholen toe behoren ontvangt hiervoor slechts 70%. Het restant zal door eigen middelen en giften moeten worden opgebracht.